drama, 68 str., 2000, Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo

Zaista?

Drama Zaista? Nihada Hasanovića neobična je po uvođenju oniričkog u motivaciji dramske radnje, pa ovaj tekst treba čitati kao pokušaj dramskog zapisa jednog sna, na šta aludira i sam naslov. Tako se u njoj miješaju elementi antidrame, “drame zatvorenog kruga ovisnosti”, kao i ekspresionističke međuigre iluzije i realnosti. I dijalog i struktura drame, kao i situacije koje se ponavljaju, zadobijaju značenje parabole. Štaviše, Hasanović pokušava vjerno rekonstruisati logički mehanizam razvoja događaja u snu, mehanizme fantastičnosti “koja ne čudi”, lucidnu igru simbola koji za sudionike ostaju neprimijećeni, čak i onu nespretnu “pomjerenost” (u frojdovskom smislu riječi) značenja u dijalozima.

U govoru likova trivijalizovani jezički klišei miješaju se sa žurnalističkim i književnim frazama, uz karakteristična “pomjeranja”. Radnja počinje realističkim prosedeom i prividnom logičnošću u razvoju situacija, ali se u njih postepeno uvlači snoviđajna simbolika. Društveno-socijalna determiniranost junaka kao da podražava prepoznatljivu nespretnost i istovremenu metaforičku lucidnost oniričke fantazije.

Realistički prosede, sa druge strane, nudi uvjerljivo motivacijsko opravdanje za…ČITAJ DALJE